De energietransitie legt fors beslag op de ruimte.
De energietransitie legt fors beslag op de ruimte. ((Foto: Pixabay))

Gemeente zet plan komst biomassacentrales in ijskast

  Nieuws

HAARLEMMERMEER - Er zijn veel vragen rond biomassa als energiebron. Omdat ook in Haarlemmermeer plannen zijn voor de bouw van biomassacentrales gaat de gemeente beleid maken om te sturen op waar deze centrales komen. Dit kost tijd. Daarop zet gemeente Haarlemmermeer de komst van biomassacentrales voor een jaar stop.

Beleid op waar centrales komen

Wel gaan de voorbereidingen van Meerlanden, om één bestaande biomassa-installatie in Rijsenhout te vervangen door twee efficiëntere installaties die warmte kunnen leveren aan bedrijventerrein Park Rijk, door. Dit initiatief valt buiten het voorbereidingsbesluit, omdat de aanvraag hiervoor is ingediend vóórdat dit besluit inwerking is getreden. Daarnaast is de provincie het bevoegd gezag voor het bedrijf Meerlanden en de gemeente ziet dit initiatief als een wenselijke ontwikkeling. De luchtemissies (luchtvervuiling, red) rond de Meerlanden worden lager met de komst van de nieuwe vervangende biomassa-installaties. Ook wil Haarlemmermeer leren van deze pilot met Meerlanden.

Wethouder Mariette Sedee: "De energietransitie gaat fors beslag leggen op onze ruimte. In de praktijk betekent dat ruimte bieden aan biomassacentrales, dus ook meewerken aan het verzwaren van het energienetwerk en ruimte bieden voor het aanleggen van warmtenetten. Het is belangrijk de initiatieven uit de markt goed in te passen. Met dit voorbereidingsbesluit en het nieuwe bestemmingsplan zorgen we ervoor dat biomassacentrales voor collectieve energievoorziening alleen daar komen waar ze zinvol zijn in de energietransitie."

Lokaal hout

Wethouder Jurgen Nobel: "We gaan beleid maken, zodat duidelijk wordt waar netleverende biomassacentrales kunnen worden toegestaan. We moeten ook zorgen dat het echt duurzaam is en er bijvoorbeeld lokaal hout wordt gebruikt in de installaties."

Haarlemmermeer verwacht dat warmtenetten in specifieke gebieden mogelijk zijn, maar niet overal de beste oplossing bieden voor de warmtevraag in de bebouwde omgeving. Een belangrijke reden in het kunnen sturen op initiatieven voor biomassacentrales. Biomassacentrales die primair warmte produceren wil de gemeente alleen toestaan in die gebieden waar een warmtenet in de warmtetransitie als beste oplossing wordt gezien.

Lees ook:

Lezersnieuws - Vrees voor komst biomassa-centrales

Veel onduidelijkheid over milieu bij Haarlemmermeerders

Meer berichten