Fietsers op de kruising Fanny Blankers Koen-laan en Molenaarslaan.
Fietsers op de kruising Fanny Blankers Koen-laan en Molenaarslaan. ((Foto: Margo Oosterveen))

Ontwerp Fanny Blankers-Koenlaan klaar

  Nieuws

HOOFDDORP - Om de verkeersveiligheid te verbeteren, krijgt de Fanny Blankers-Koenlaan een nieuwe inrichting. Vanaf begin vorig jaar heeft de gemeente samen met de wijkraad, inwoners, scholen, winkeliers, politie en Connexxion gewerkt aan een plan. Dat is nu klaar. De uitvoering van de werkzaamheden start in januari.

De verschillende delen van de laan krijgen een ander uiterlijk waardoor een gevarieerde route ontstaat. Door de laan overzichtelijker te maken en de rijsnelheid te verlagen, neemt de verkeersveiligheid toe. De rijsnelheid wordt verlaagd door flauwe bochten in de weg, verhogingen in het wegdek en de aanleg van een rotonde.

Participatie

Na onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan is vorig jaar besloten de laan opnieuw in te richten. Een klankbordgroep van de wijkraad, bewoners en belanghebbenden dacht mee over het ontwerp. Met hen is gezocht naar het beste ontwerp voor een verkeersveilige inrichting. In april 2018 was er een inspraakronde. De meningen, wensen en suggesties zijn zoveel mogelijk in het plan meegenomen. Tijdens een inloopavond in september kon iedereen het ontwerp bekijken en vragen stellen. Vervolgens konden mensen tips meegeven voor de uitvoering.

Fietsers op rijbaan

In de nieuwe situatie rijden fietsers over brede fietsstroken op de rijbaan. Hierdoor hebben zij en automobilisten continu zicht op elkaar. Bij de huidige vrijliggende fietspaden zorgen geparkeerde auto's en obstakels in de berm voor minder goed zicht op fietsers bij het afslaan.

Rotonde

Het kruispunt met de Nieuwe Molenaarslaan wordt vervangen door een rotonde met een éénrichtingsfietspad. Hierdoor zijn fietsers en voetgangers beter zichtbaar en wordt de aanrijsnelheid van de auto's verlaagd. Het gebeurt regelmatig dat fietsers ter hoogte van het Haarlemmermeer Lyceum tegen de rijrichting in fietsen. Gedrag sturen is niet makkelijk, maar zij worden zoveel mogelijk in de juiste richting geleid met hagen en elementen in de bestrating.

Planning

Deze maand start de aanbesteding, waarmee de gemeente de aannemer voor het werk kiest. In januari 2020 beginnen de nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer 2 maanden. Aansluitend start de aannemer met de uitvoeringswerkzaamheden. Naar verwachting is de vernieuwde Fanny Blankers-Koenlaan na de zomer klaar.

www.haarlemmermeer.nl/fannyblankerskoenlaan

Meer berichten