Raad akkoord met kettingbeding vlieglawaai

  Nieuws
Raad akkoord met kettingbeding vlieglawaai
Raad akkoord met kettingbeding vlieglawaai (rodi.nl)

HOOFDDORP - Een meerderheid van de gemeenteraad ging afgelopen donderdag in de raadsvergadering akkoord met een kettingbeding voor kopers van nieuwe woningen op plekken waar men vliegtuiglawaai kan verwachten. In hun koopcontract wordt dan uitdrukkelijk gewezen op het feit dat deze huiseigenaren rekening moeten houden met eventueel vlieglawaai.

Deze beleidsregel is ingevoerd om nieuwbouw van woningen in de gebieden rond de geluidszone van Schiphol toch mogelijk te maken. De meeste fractie gaven donderdag te kennen dit een goed plan te vinden en de VVD noemde het eerlijk en transparant naar de nieuwe huiseigenaren toe. Bij latere verkoop van de woningen in de betreffende gebieden, blijft het kettingbeding van kracht en dient de huiseigenaar de nieuwe eigenaar hierover te infomeren. Of er ook een boete is voor verkopende huiseigenaren die zich niet aan de regels van het kettingbeding houden is onduidelijk. Volgens wethouder Luchthavenzaken, Adam Elzakalai, is de eerder in een brief van de provincie Noord-Holland genoemde boete van honderdduizend euro niets meer dan bangmakerij. Verder betekent het volgens de wethouder niet dat als de nieuwe huiseigenaar akkoord gaat met het beding dan niet meer mag klagen over vliegtuiglawaai. Want klagen is volgens Elzakalai een grondrecht in Nederland. Sommige raadsleden wilde verder weten of klagers ook later bij de rechtbank terecht kunnen om een schadeclaim over geluidsoverlast in te dienen. Volgens Elzakalai draait Schiphol dan niet voor de kosten op en zullen de eventuele kosten dan voor rekening van de overheid of de gemeente Haarlemmermeer komen.

Meer berichten