Buurtbewoners melden dat jongeren in het park zaken vernielen.
Buurtbewoners melden dat jongeren in het park zaken vernielen. ((Foto: Pixabay))

Zorgen om jeugdoverlast in wijkpark Overbos

  Politiek

HOOFDDORP - Lokale politieke partij HAP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Haarlemmermeer met betrekking tot gemeld jeugdoverlast in wijkpark Overbos.

HAP stelt schriftelijke vragen

Op 12 november heeft een wijkraadsvergadering plaatsgevonden met als thema 'Jeugdoverlast in het wijkpark Overbos'. Volgens de aanwezige bewoners is rond Elspeterbos, waar het park is gelegen, al langere tijd sprake van jeugdoverlast en zijn meldingen gemaakt van vernielingen, vervuiling, geluidsoverlast en vandalisme. Ook wordt er alcohol en drugs gebruikt door de aanwezige jongeren, meldden de bewoners.

De overlast wordt als ernstig ervaren en bewoners zijn bang, dat iemand in een emotionele opwelling zelf het heft in eigen hand kan nemen.

Vragen

Naar aanleiding van deze zorgwekkende signalen heeft HAP het college een aantal vragen gesteld:

- Is het college op de hoogte van jongerenoverlast in wijkpark Overbos en de signalen die door inwoners worden afgegeven?

- Kan het college aangeven hoeveel meldingen van overlast er zijn geregistreerd?

- Kan het college aangeven welke middelen al zijn ingezet om de overlast te bestrijden?

- Kan het college aangeven welke maatregelen er nog op stapel staan om zichtbaar het veiligheidsgevoel van bewoners te bevorderen?

- Is het college voornemens het contact aan te gaan met wijkbewoners en de wijkraad Overbos om verdere escalatie te voorkomen?

Meer berichten