Een zonneakker.
Een zonneakker. (Foto: Shutterstock)

Gemeente bekijkt hoe en waar zij zonneakkers wil inpassen

  Wonen

HAARLEMMERMEER - Rond de Zwanenburg- en Polderbaan, ten noordoosten van Hoofddorp? Of langs de rijkswegen en spoorlijnen in de hele gemeente? Dat zijn de locaties waar grote zonneakkers kunnen komen, vinden college en gemeenteraad van Haarlemmermeer. Verder worden op kansrijke locaties kleinschalige en lokale initiatieven voor zonneakkers toegestaan.

Zonne-energie speelt in Haarlemmermeer een belangrijke rol in het overgaan naar energiebronnen die duurzamer zijn dan de fossiele brandstoffen die nu gebruikt worden. De gemeente wil zoveel mogelijk de daken van gebouwen gebruiken voor zonnepanelen. Dit is echter niet genoeg, omdat in de komende jaren vanwege het Klimaatakkoord, meer en meer over moeten worden gegaan op duurzame energiebronnen.

Er wordt dus ook gekeken naar zonneakkers waar veel zonnepanelen voor een grote opwek van energie kunnen zorgen. De vraag is dan wel hoe dat in te passen is in het landschap. Versnippering en verrommeling van het landschap moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom maakt de gemeente beleid voor zonneakkers, om de kaders aan te geven.

Panelen én landbouw

"Wat ik belangrijk vind, is dat de energietransitie niet ten koste van het unieke polderlandschap gaat", zegt wethouder Jurgen Nobel (Energietransitie en Woningbouw), "Laten we ook proberen om het land op meerdere manieren te benutten. Dus zonnepanelen recreëren én landbouw."

"Er is veel interesse van ondernemers die kleine- of grootschalige zonneakkers willen beginnen", zegt wethouder Ruimtelijke Ordening, Mariëtte Sedee, "We willen echter sturen in de manier waarop we met de ruimte omgaan. Daarom willen we een specifiek zoekgebied voor grootschalige zonneakkers aanwijzen en kanslocaties voor kleinschalige zonneakkers."

Meer weten over de plannen voor de energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer? Kijk op:

haarlemmermeer.nl/nieuweenergie

Meer berichten