Bea van Doorn (groen jasje) van Alert, wethouder Mieke Booij (rood jasje) en Danny Wijnbelt van Woningcorporatie Eigen Haard.
Bea van Doorn (groen jasje) van Alert, wethouder Mieke Booij (rood jasje) en Danny Wijnbelt van Woningcorporatie Eigen Haard. ((Foto: Jur Engelchor))

Handtekeningen onder afspraken meer betaalbare woningen

  Wonen

HAARLEMMERMEER - Op dinsdag 10 december hebben gemeente Haarlemmermeer, woningcorporatie Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. Hierin staan de afspraken over bijvoorbeeld de bouw van nieuwe betaalbare woningen, leefbaarheid en duurzaamheid, maar ook afspraken over wonen voor specifieke doelgroepen of de kwaliteit van de woningen.

Het is de eerste prestatieovereenkomst die Eigen Haard, Alert en de gemeente samen sluiten. Met het complex Lincolnpark in Hoofddorp heeft Eigen Haard haar eerste project in Haarlemmermeer gerealiseerd. De 225 woningen zijn inmiddels opgeleverd. En volgend jaar wordt een bewonerscommissie Lincolnpark opgericht.

Toekomst

Het aantal beschikbare woningen is beperkt en er is sprak van schaarste. Vooral in betaalbare huisvesting voor jongeren en senioren. "Wij willen graag investeren in Haarlemmermeer en gaan de komende vier jaar 416 woningen bouwen of bestaande gebouwen transformeren naar woningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties als Wickevoort en Rooseveltpark" aldus Danny Wijnbelt directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard.

Woonbeleidsprogramma

Wethouder wonen, Mieke Booij is blij met de ondertekening van de prestatieafspraken: "Samenwerking met woningcorporaties, zoals Eigen Haard, is belangrijk om onze ambities uit het woonbeleidsprogramma 2019-2025 te realiseren. Waarbij het college een goed en passend woonaanbod voor ogen heeft voor onze inwoners. Komend jaar gaan we samen met Eigen Haard en Alert aan de slag om te komen tot nieuwe meerjarige afspraken. Ik kijk uit naar onze samenwerking!"

haarlemmermeergemeente.nl

Meer berichten