Aandacht

Eén van de onderwerpen waar ik me mee bezighoud is onderwijs. Wat me aan het hart gaat zijn leerlingen die vroegtijdig, zonder diploma of startkwalificatie, van school gaan.

Als samenleving doen we onszelf te kort als we jonge mensen na jaren van school laten gaan zonder dat belangrijke papiertje op zak. Want zonder een diploma is het een stuk moeilijker voor jonge mensen om hun draai te vinden, werk te vinden dat echt bij ze past, een leven op te bouwen en zich erkend en nuttig te voelen. Ik denk dat een belangrijk onderdeel in het aanpakken hiervan aandacht is. Aandacht, echte interesse, een band opbouwen met jongeren op alle niveaus. Natuurlijk begint alles thuis.

Goede basis

Als een kind voldoende echte aandacht krijgt, is dat een heel goede basis. Ook de leraren op school zouden de ruimte moeten hebben om genoeg aandacht te kunnen besteden aan de leerlingen. Echt een band opbouwen, de anonimiteit doorbreken die vaak op grote scholen aanwezig is. En ook gemeenten kunnen een bijdrage leveren. Dat proberen we ook te doen door het inzetten van leerplichtambtenaren. Zij komen snel in actie als leerlingen vaak verzuimen. En die actie is niet een bestraffend gesprekje voeren of een rood kruisje achter een naam zetten. Ook hier gaat het om aandacht.

Verzuim

We willen erachter komen wat de reden is van het verzuim. Hoe komt het? Wat is er nog meer aan de hand? Is er andere hulp nodig? Als we goed in kaart brengen wat de situatie precies is, kunnen we hulp regelen en bijsturen. En hoe sneller we dat doen, des te beter het is. Een uitspraak die hier naadloos op aansluit las ik laatst weer eens. En daar sluit ik graag mee af: 'Alles wat je aandacht geeft groeit'.

Aad Schoorl,

wethouder van gemeente Heemskerk

Meer berichten