De kanjers van het Kennemer College.
De kanjers van het Kennemer College. ((Foto: Aangeleverd))

Zwemdiploma's voor ISK-leerlingen

HEEMSKERK - Op vrijdag 28 juni 2019 jl. is er in zwembad De Waterakkers voor de tweede maal afgezwommen door een groep leerlingen van het Kennemer College in Heemskerk.

Scholieren Kennemer College trots

Al eerder berichtten we in deze krant, dat door de samenwerking tussen het Kennemer College Beroepsgericht en de Kennemer Praktijkschool een uniek concept van een 'zwemschool' is ontstaan. Het werpt zijn vruchten af, want deze keer kregen niet alleen ISK-leerlingen hun diploma, ook twee leerlingen van de Kennemer MAVO hadden in hun rooster ruimte gekregen om zwemlessen te volgen. Zij waren vanuit de Internationale Schakelklas 'opgestroomd' naar de MAVO. Voor sommige leerlingen, die om verschillende redenen naar Nederland zijn gekomen, was het de eerste keer dat ze een echt examen op schoolniveau deden.

Onder leiding van docenten lichamelijke opvoeding (LO) en de ISK-coördinator werden de examens afgenomen. Er was van tevoren goed geoefend en geluisterd. Enigszins gespannen begonnen ze aan de soms pittige opdrachten van het Zwem-ABC, maar uiteindelijk zijn ze allemaal geslaagd. De volgende kanjers van leerlingen hebben hun zwemdiploma gehaald: A-diploma: Agnieska, Yaman, Abd, Gabrielle, Eva; B-diploma: Omran; C-diploma: Victor.

Meer berichten