(Foto: )

Wat vinden de raadsleden ervan: Liberaal Heemskerk

Moeilijke keuzes

Raadslid zijn maakt het soms moeilijk omdat je achterhaald kan worden door de tijd. Zo ook met de keuzes van het bouwplan "de Velst" hier hebben wij al jaren gelden een stedenbouwkundig plan met invulling van de omgeving vastgesteld. Dit is uitvoering met de buurt en belanghebbenden besproken en uiteindelijk goed bevonden. Dan is het moment van definitief vaststellen van het bestemmingsplan daar en komt er het geluid van de type woningen wat geen dure grote woningen dienen te zijn maar sociale huurwoningen. Daar is wat voor te zeggen want daar is behoefte aan maar…. Wij hebben dit plan al vastgesteld en de buurt mag er van uitgaan dat wij dit plan ook zo gaan uitvoeren. Liberaal Heemskerk wil dat Heemskerk een betrouwbare overheid is en waar elke inwoner mag verwachten dat afspraak een afspraak is. De vraag bij dit bestemmingsplan was om meer mogelijke bouwontwikkelingen in dit gebied inzichtelijk te maken en daar is aan voldaan. Liberaal Heemskerk wil het binnenkort over deze plannen hebben in relatie tot de woonvisie en de daarbij behorende behoefte van sociale woningbouw. Het mag duidelijk zijn dat Liberaal Heemskerk voor sociale huur en goedkopere koopwoningbouw is maar Liberaal Heemskerk wil ook betrouwbaar zijn aan inwoners waar wij afspraken mee gemaakt hebben.

Liberaal Heemskerk is tevreden met het vaststellen van een onderzoek naar 'De Heemskerkpas'. Deze pas kan heeft een voorlichtend karakter waar inzichtelijk gemaakt word welke regelingen er allemaal zijn voor bijvoorbeeld inwoners met een minimum inkomen of uitkering. Hiermee willen wij graag aansluiten op een transparante overheid en alle mogelijkheden in 1 oogopslag voor diegene die dat nodig kan hebben aanbieden.

Karel Rozemeijer, Liberaal Heemskerk

Meer berichten