(Foto: )

Cultuur in de IJmond

Deze week wordt de regionale cultuurvisie in de IJmondraad besproken. Vanuit de drie gemeentes is er een beleidsstuk geschreven met als doel cultuur in de IJmond te versterken en de samenwerking tussen culturele instellingen te vergroten. De praktijk gaat soms sneller dan het beleid, want de laatste maanden maak ik bijna wekelijks het fietstochtje naar het Kennemer Theater, bibliotheek en Centrum voor de Kunsten in Beverwijk. Met het centrum voor de kunsten zijn we bezig om een programma kunst & techniek voor de basisscholen in Heemskerk en Beverwijk te ontwikkelen ism Techport en ondernemers uit de IJmond. Deze week bezoeken weer honderden Heemskerkse basisschoolleerlingen theatervoorstellingen die we samen met het Kennemer Theater hebben geprogrammeerd. Voor november staat er een gezamenlijk georganiseerde muziekconferentie voor de leerkrachten op het programma. En ook hadden we nog overleg met bibliotheken, theaters en cultuurcentra uit Velsen, Heemskerk en Beverwijk om te bedenken hoe we nog beter aan de inwoners kunnen laten zien hoe divers het culturele aanbod in onze omgeving is. De opgedane ervaring leert ons dat we met elkaar veel meer kunnen bereiken dan als individuele organisaties. Mooi voorbeeld van de IJmondiale samenwerking is het Gitaarfestival IJmond. Op 20 oktober, georganiseerd door vrijwilligers en ondersteund door het Kennemer Theater, Centrum voor de Kunsten Beverwijk, de grote Kerk en het Cultuurhuis Heemskerk. Er zijn optredens van gitaristen, professionals en amateurs, jong en oud, van klassiek tot rock. Leerlingen en docenten van het cultuurhuis treden op. Ook is er een bijzondere inzamelingsactie voor gitaren in El Salvador. In de armere wijken geeft muziek perspectief en saamhorigheid in het dagelijks leven van veel kinderen. Met het geld inzamelen worden gitaren gekocht waarmee muzikanten van Musicians without borders les gaan geven in El Salvador. Hun motto 'Music connects' kunnen we zó in de IJmond overnemen: Cultuur verbindt!

Mirjam du Cloo, directeur Cultuurhuis Heemskerk

Meer berichten