In april was er bij kwekerij Sap al veel belangstelling voor de expositie.
In april was er bij kwekerij Sap al veel belangstelling voor de expositie. ((Foto: Aangeleverd))

'Heemskerk en zijn scholen' op herhaling

HEEMSKERK - In de hal van het gemeentehuis Heemskerk is van dinsdag 22 oktober tot en met woensdag 6 november de tentoonstelling 'Heemskerk en zijn scholen' te zien. Samengesteld door de werkgroep Exposities van de Historische Kring Heemskerk. Begin april trok deze tentoonstelling al veel belangstelling tijdens 'In de kas'. In de tot expositieruimte omgetoverde kas van kwekerij Sap verdrongen belangstellenden zich toen bij tijd en wijle voor de grote borden. Daarop waren tal van foto's te zien van scholen, leerkrachten en leerlingen. Van alle scholen die sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw in Heemskerk hebben bestaan. De plattegronden die boven de foto's te zien waren, gaven per tijdvak niet alleen aan hoe de gemeente er in die jaren uitzag, maar ook op welke plaatsen de scholen-van-dat-moment stonden. Zo werd zichtbaar hoe Heemskerk groeide en hoe het aantal scholen meegroeide. En ook hoe het aantal scholen daarna weer afnam, niet alleen door schaalvergroting, maar ook door vergrijzing van de wijken.Gelet op het vele werk dat Jan Steggink, Jaap Schoen, Ton Putter en Fred van Tongeren hebben verricht, is het zeker niet onterecht dat deze unieke expositie nog eens onder de aandacht wordt gebracht. De HKH-werkgroep Lezingen verzorgt de inrichting van de grote vitrinekast in de hal. Daarin zijn allerlei voorwerpen te zien die een indruk geven van het onderwijs door de jaren heen.

Meer berichten