Karin Smit.
Karin Smit.

Veiligheid afgelopen jaar verslechterd

Wat vindt de Raad ervan: VVD Heemskerk

HEEMSKERK - In de raadsvergadering van 5 november heb ik in de bijdrage van VVD Heemskerk het onderwerp veiligheid centraal gesteld. Samen zorgen voor een goede koers op het gebied van veiligheid. De voorzet van de kant van de VVD is daarbij niet bedoeld als definitief standpunt. Het staat open voor aanvulling en aanpassing.

Veiligheid in Heemskerk is in het afgelopen jaar verslechterd. Jeugdbende(s), berovingen, bedreigingen en inbraken. Ernstige feiten en geen verzinsels of overdrijvingen. De zorg die er bij veel inwoners leeft is dan ook heel begrijpelijk. Belangrijk om dat serieus te nemen. Wij dienen er rekening mee te houden dat dit niet 'overwaait', dat het geen incidenten zijn, maar dat de situatie ernstig blijft. Het mag niet van kwaad naar nog erger gaan.

Deze ontwikkelingen vragen om een hogere prioriteit voor veiligheid binnen het gemeentebestuur. Ook bij de raad. Zeker, er gebeurt al het een en ander. Dat is waar en dat is ook goed. Maar als er meer mogelijk is, dan moeten wij als gemeente ook meer doen. De zware druk op de politie (o.a. door de moord op de advocaat) is reden te verwachten dat er niet mag worden gerekend op meer inzet van de kant van de politie. Hoezeer deze ook essentieel is en blijft.

De gemeente kan meer doen, door een grotere aanwezigheid op straat. Met handhavers, bij voorkeur met BOA-bevoegdheid. Daarbij geldt: er is behoefte aan handhavers gericht op het bevorderen van veiligheid op straat. In de wijken en in contact met de bewoners en ondernemers. Lopend of op de fiets. Niet in de auto.

Laten wij niet te snel denken dat de huidige BOA's dat wel kunnen doen en dat er al wel voldoende BOA's zijn. Er zijn BOA's die vooral gericht zijn op naleving vergunningen en beheer openbare ruimte: dat is ook belangrijk, maar draagt niet bij aan veiligheid. Handhavers (BOA's) die echt zijn geworven voor veiligheid, zullen een belangrijke zichtbare rol moeten spelen. Daar is voldoende prioriteit in financiële zin voor nodig. Er is nu niet meer dan een paar procent van de begroting bestemd voor veiligheid. Ter vergelijking: meer dan 50% van de begroting wordt uitgegeven voor het sociaal domein.

Het is vanuit dit perspectief dat VVD Heemskerk pleit voor meer financiële ruimte voor veiligheid. Is 1% meer voor veiligheid dan te veel? Dat extra geld hoeft niet op! Het is financiële ruimte die alleen wordt gebruikt als het nodig is, met name voor extra inzet van handhavers veiligheid. Het geld wordt uiteraard alleen besteed op basis van goede en concrete plannen. Ook met een half procent meer kan vermoedelijk al veel worden bereikt.

Financiële dekking kan worden gevonden door maatregelen binnen de andere domeinen. Door efficiënter werk binnen het gemeentehuis. Om het maar eenvoudig te zeggen: enkele mensen minder binnen in het gemeentehuis; meer handhavers op straat!

Karin Smit, VVD Heemskerk

karin.smit@vvdheemskerk.nlwww.vvdheemskerk.nl.

Meer berichten