(Foto: )

Heemskerk door een groene bril!

Wat vindt de raad ervan - Heemskerk lokaal

HEEMSKERK - Niet eerder hoorde men op één avond vaker het woord 'groen' dan tijdens de raadsvergadering van 31 oktober in Heemskerk. Het Groenbeleidsplan voor Heemskerk werd besproken. Allereerst was er 'groen' licht voor de heer Vlieland, die de commissie Mens, Maatschappij en Economie komt versterken. Heemskerk Lokaal heet hem van harte welkom.

Daarna ging het gesprek onder andere over 'groen': Groenbeleid en 'groene' moties. De raad stelde voor om in het Groenbeleidsplan duidelijke taal te gebruiken. Daar staat Heemskerk Lokaal achter. Zwevende teksten zoals 'trachten' en 'ons uiterste best doen' zijn niet krachtig genoeg.

Er was ook een voorstel om gebouwen in Heemskerk 'groener' te maken. Dat voorstel gaf veel stof tot nadenken. Natuurlijk is ook Heemskerk Lokaal voor 'groen', maar 'groene' daken, gevels en bushokjes…... Het voorstel schetst een heel positief beeld. Maar als we meer informatie zoeken, vinden we ook nadelen. Noemenswaardige nadelen. Hoge kosten, aanzienlijke schades, inwatering, lekkage dakisolatie. Wij vinden dat zorgelijk. Ook heeft de gemeente Heemskerk hier geen subsidies voor begroot. Wij vragen ons af hoe je dit kan verzekeren en welke kosten dat weer met zich meebrengt.

En ook: voor wie is dat dan, dat 'groen' op gebouwen, daken, bushokjes. Wie betaalt dat? Wie zorgt voor het onderhoud? En hoe houden we het schoon? Hoe makkelijk gooit men een flesje op zo'n bushokje? Een blikje? Een peuk. Niemand die het ziet. Al die inhoudelijke vragen van Heemskerk Lokaal zijn niet besproken in de raadsvergadering. Toch stemde de gemeenteraad er over en werd het voorstel aangenomen. Heemskerk Lokaal heeft, met de juist genoemde redenen, bedenkingen om heel Heemskerk door een 'groene' bril te zien.

Jose de Kleijn Heemskerk Lokaal

Meer berichten