Groenbeleid onder de hamer

wat vindt de raad ervan - Ineke Jansen Liberaal Heemskerk

HEEMSKERK Heeft u met ons meegekeken vorige keer op donderdag? De raad moest een aantal besluiten nemen die direct te maken hebben met woongenot en de uitstraling van Heemskerk! Bijvoorbeeld het groenbeleid dat onder de hamer lag.

Liberaal Heemskerk is geen voorstander van alles volbouwen ten koste van groen , wel voorstander van doorstroom en stimuleren van passend en daarmee aangenaam wonen, het liefst in een zo groen mogelijke omgeving. Vandaar dat wij het bestemmingsplan Deborah Bakelaan, waar drie nieuwe woontorens met sociale woningen en koopappartementen komen, van harte hebben goedgekeurd.

Het wordt een fraai complex in een parkachtige, waterrijke omgeving dat ondanks de Tolweg aansluit aan het Park Assumburg. Nog even interessant voor u om te weten dat de raad de cultuurvisie IJmond heeft goedgekeurd waaruit op korte termijn een lokaal cultuurbeleid gemaakt wordt. Belangrijke elementen voor Liberaal Heemskerk zijn hierin een laagdrempelig aanbod waarbij voldoende ruimte is voor alle inwoners om initiatieven te ontwikkelen. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken en praten hoe wij dit vorm kunnen geven!

Ineke Jansen, Liberaal Heemskerk

Meer berichten