(Foto: Aangeleverd)

Kwetsbaarheid Heemskerk voor klimaatverandering belicht

HEEMSKERK - Vorige week was er een lezing in de bibliotheek van Heemskerk, getiteld: "Hoe het Oer-IJ-gebied de klimaatverandering overleeft". Deze werd gegeven door Jan Wijn, klimaatambassadeur van ons waterschap. Het was weer een lesje in bewustwording rond de klimaatverandering, met - specifiek voor Heemskerk - goed en slecht nieuws.

Zo kan het waterschap berekenen waar in Heemskerk zgn. hittestress ontstaat, op hete, zomerse dagen. Zoals uit het 'rode' plaatje blijkt, is bijv. het plein voor het gemeentehuis een echte 'hot spot', waar het dan zo'n 5 graden warmer voelt dan de werkelijke temperatuur is! Op tropische dagen is het daar dus helemaal niet meer uit te houden. Het advies is dus: daar meer bomen planten. Het slechtste nieuws voor Heemkerk van Jan Wijn betreft de potentiële wateroverlast door hevige clusterbuien; daarvoor zijn we al gemeente het kwetsbaarst in een veranderend, zoals we eigenlijk al wisten van de wateroverlast in ons dorp van 28 juli 2014... Een wijk als De Die heeft daar duidelijk meer last van dan andere wijken, volgens het bijgaande 'blauwe' plaatje...

Wateroverlast

In de lezing passeerde ook wat je zelf tegen wateroverlast kunt doen: allemaal een regenton in de hemelwaterafvoer van het dak en maximaal 40% van je tuin betegelen, helpt al flink. Goed nieuws is er voor Heemskerk bij een eventuele, echte dijkdoorbraak. Jan Wijn liet zien dat dan het gehele gebied oostelijk van de snelweg A9 zou overstromen met zeewater, maar Heemskerk en Beverwijk - omdat we hoger liggen - lekker droog blijven. Veel meer informatie over de kwetsbaarheid van het gebied van Heemskerk en Beverwijk door de klimaatverandering is te vinden in de nieuwe Klimaatatlas op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK): hhnk.klimaatatlas.net

Topprioriteit

En het moge ook duidelijk zijn dat voor de CDA-fractie in het Algemeen Bestuur van HHNK klimaatadaptatie een topprioriteit is. Zo hebben fractievoorzitter Frank Frowijn en commissielid Frits Brouwer - die ook bij de lezing van Jan Wijn aanwezig waren - recent schriftelijke vragen gesteld aan het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden over de nieuw gepubliceerde neerslagstatistieken die de basis vormen voor de aanleg van gemalen en waterlopen en om de effecten van wateroverlastbeperkende maatregelen mee door te rekenen. Zie: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier.

Meer berichten