Wat vinden de raadsleden ervan: VVD Heemskerk

Fleurig Fun Shoppen

HEEMSKERK - Deze raadsvergadering was een hele zit met 21 agendapunten. We halen de belangrijkste eruit. In november is er veelvuldig over veiligheid gesproken. VVD Heemskerk heeft heel duidelijk gemaakt dat er geld vrij moet komen om de veiligheid nog beter te garanderen. Liberaal Heemskerk heeft in diezelfde vergadering een motie ingediend. Ook over veiligheid. Omdat deze met een gelijk aantal stemmen werd aangehouden is deze opnieuw in stemming gebracht.

Centrum van Heemskerk in 2020

Met een nipte meerderheid (13 voor en 12 tegen) is deze uiteindelijk aangenomen. VVD Heemskerk was vanzelfsprekend voor de motie. Belangrijkste thema's; de burgemeester is gevraagd met een veiligheidsplan te komen én geld reserveren om onze veiligheid te kunnen garanderen. VVD Heemskerk is daarnaast bezig met een nieuwe opzet voor wijkteams. Want juist nu zijn wijkteams belangrijk.

De aanvraag voor een speelplaats nabij de Jonkheer de Hertainglaan is een college aangelegenheid. Misschien is er mogelijkheid een speelplaats in een wijk met hoofdzakelijk oudere mensen op te heffen. VVD Heemskerk vindt dat, in het licht van ons speelplaatsbeleid, dit burgerinitiatief serieus moet worden onderzocht.

Wethouder Rijke is zijn toezegging nagekomen en heeft een procesplanning ingediend voor de Velst. Hier gaan we als fractie verder induiken. En tenslotte nog onze eigen motie. Een zonnige vrolijke motie die goed is voor heel Heemskerk. Of je nu ondernemer bent of particulier. VVD Heemskerk bracht samen met het CDA, Heemskerk Lokaal, D66 en Liberaal Heemskerk een motie in "Plantenbakken in het centrum van Heemskerk". Samen met www.uitheemskerk.nl, Bouw Mensen van het NOVA-college en de BIZZ worden er, verdeeld over het centrum van Heemskerk bloembakken geplaatst.
Heemskerk is een agrarisch dorp en dat willen wij ook uitstralen. Wandelen en winkelen in het centrum van Heemskerk moet Fun Shoppen zijn. Deze motie werd, vanzelfsprekend durven wij wel te zeggen door de gehele raad aan genomen.

Als coalitie zitten we nu 19 maanden. Het was even wennen maar de fractie van VVD Heemskerk heeft zijn plaats weer gevonden. Er is veel te doen en het gaat niet vanzelf. Mijn persoonlijke mening is dat het wel iets sneller kan. Vooral van buiten naar binnen, oftewel, als gemeente moeten we de informatie bij de inwoners ophalen. De burgers zijn de ogen en oren van de wijk. Laat u vooral zien en horen. Natuurlijk kunnen niet alle aanvragen en suggesties worden gerealiseerd, maar we moeten in ieder geval weten wat er bij u leeft. Wordt vervolgd.

Bertus Berghuis

Raadslid VVD Heemskerk

Meer berichten