Wat vinden de raadsleden ervan: D66 Heemskerk

Melkkoe

HEEMSKERK - In de raadsvergadering van november kwam zoals elk jaar de verordening hondenbelasting ter bespreking. Voor D66 was en is de hondenbelasting evenals de toeristenbelasting een doorn in het oog. De toeristenbelasting is 2 jaar geleden op voorstel van D66 omgevormd tot een doelbelasting en elke cent die wordt opgehaald wordt nu besteedt aan de verbetering en promotie van toerisme in Heemskerk. Een omvorming waar we blij mee zijn en met mooie resultaten tot gevolg. Voor wat betreft de hondenbelasting geldt helaas een andere realiteit. 225.000 euro wordt jaarlijks geïnd van Heemskerkers met een hond. Een stokoude belasting die al in de middeleeuwen geheven werd maar tegenwoordig alleen nog maar dient om de kas te spekken. De gemeente is namelijk niet verplicht om hier een tegenprestatie voor te doen en de eigenaar dient zelf de poep op te ruimen.

D66 heeft de afgelopen 6 jaar elk jaar opnieuw ervoor gepleit om deze belasting af te schaffen. Het onevenredig zwaar belasten van een bepaalde groep inwoners met een voorliefde voor een specifiek huisdier vinden we niet te rechtvaardigen. Maar ruim 200.000 euro vinden om het financiële gat dat er dan valt te dichten is niet zomaar gedaan. Er zal dan ergens anders gesneden moeten worden en het zal dan ergens anders pijn doen. Het in stand houden van de hondenbelasting is dan een stuk makkelijker en aanlokkelijker. De afgelopen 6 jaar is er daarom dan ook nog geen beweging in dit proces gekomen maar een kentering is aanstaande.

In het voorjaar gaat deze raad in een taskforce de uitgaven opnieuw bekijken om zo structureel een sluitende begroting te krijgen. Wat D66 betreft een uitgelezen mogelijkheid om in deze discussie de hondenbelasting mee te nemen en op zoek te gaan naar een structurele dekking in de begroting en de hondenbelasting definitief af te schaffen. De andere partijen hebben aangegeven hier serieus naar te willen kijken om in navolging van vele andere gemeenten per 2021 definitief afscheid te nemen van de ordinaire melkkoe die de hondenbelasting is.

Mark Wouters

D66 Heemskerk

Meer berichten