wat vinden de raadsleden ervan- Liberaal Heemskerk

Veiligheid voorop, zeker tijdens de feestdagen!

HEEMSKERK - Even terug naar de Raad: de motie Veiligheidsplan die Liberaal Heemskerk indiende is aangenomen! Er komt nu een plan waarin alle onderdelen en aanpak om die de veiligheid verbeteren worden opgenomen.

Motie Veiligheidsplan is aangenomen!

Achterliggende vraag : hoe veilig voelt u zich?? Uiteraard ondersteunen wij de initiatieven zoals BIJ burgersurveillance van harte en zijn blij dat de gemeente en politie BIJ ook ondersteunen.

Gemeenteraad is hoogste bestuursorgaan en is budgethouder en heeft daarmee het laatste woord

Nog een speerpunt van Liberaal Heemskerk: financiële transparantie. De begroting, Najaarsnota e.d. volgen elkaar in rap tempo op. De raad is als hoogste bestuursorgaan in de gemeente budgethouder en daarmee hebben wij het laatste woord, zeker wat betreft de financiën. Belangrijk is, naast bepalen, ook controleren. En daarom is Liberaal Heemskerk ook blij met een nieuwe, structuur in de planning en control!

Liberaal Heemskerk is blij met een nieuwe structuur in de planning en control

Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen, een gezellig kerstfeest en een mooie jaarwisseling!

Ineke Jansen Karsten, Liberaal Heemskerk

Meer berichten