Hoe denkt de Raad: D66 Heemskerk

Werken aan de toekomst

HEEMSKERK - Politiek, ook de politiek in Heemskerk, gaat natuurlijk over de toekomst. Hoe gaat Heemskerk er uit zien in de komende jaren. Ook in de laatste raadsvergadering van 2019 ging het daar over. Soms gaat het niet over de verre toekomst. Zo besloten we, zoals aan het eind van elk jaar, over een hele rij verordeningen waar in de gemeente vastlegt hoeveel bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning gaat kosten en hoe duur een nieuw paspoort is in het jaar 2020.

Maar vaak ook gaan besluiten over een veel langere periode. Zo spraken we over het nieuwe armoedebeleid. Als D66 willen we werken aan een Heemskerk waar iedereen mee kan doen. Juist voor gezinnen is het belangrijk dat het aanvragen van hulp niet met onnodig veel rompslomp gepaard moet gaan. Niet steeds weer hetzelfde formulier invullen, maar één keer.

Als het gaat over de toekomst dan gaat het natuurlijk zeker over het vaststellen van het milieubeleidsplan. Hoe zorgen we dat de wereld van morgen (en overmorgen) nog leefbaar is voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook op de schaal van de gemeente Heemskerk moeten we daar over nadenken. Als D66 hebben we daar zeker een mening over. Belangrijk daarbij is dat we nu al gaan werken aan maatregelen die in de toekomst genomen moeten worden.

Wat D66 betreft moeten we niet 'overvallen' worden door de snelle toename van het aantal elektrische auto's in de toekomst. We moeten nu al gaan. nadenken hoe we zorgen voor een elektriciteitsnet dat daar op berekend is. Hoe we zorgen voor voldoende laadpalen. Kortom hoe ziet Heemskerk er in de toekomst uit. Zo is de laatste vergadering van 2019 het begin van het werken aan de toekomst van 2020. D66 wil graag werken aan een mooi Heemskerk ook in het nieuwe jaar.

Een mooi nieuw jaar toegewenst!

Piet Burgering, namens de fractie van D66 Heemskerk

Meer berichten