Hoe denkt de Raad: PvdA-Heemskerk

Armoedebeleid

HEEMSKERK - Een raadsvergadering zo vlak voor de kerst, met veel belangrijke onderwerpen en evenzoveel meningen. Als eerste bespreekstuk het Beleidsplan sociaal domein 2020 – 2023 'Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar', er staat nagenoeg niets in waar je mee oneens kunt zijn.

Maar er staan "heel belangrijke dingen niet in, eenzaamheid bij ouderen, suïcide bij jongeren, discriminatie, homofobie, dit komt in het uitvoeringsplan van het college (of niet). Maar daar heeft de raad dankzij de coalitiepartijen niets meer over te zeggen, "vertrouw maar op de wethouder".

Ook het armoedebeleid was een punt op de agenda, hele grote stappen in dit beleidsstuk. Grote stappen de hulp daar te krijgen waar het nodig is, en niet op te laten gaan aan bureaucratie. Ook gaan de kinderen in Heemskerk weer zwemmen met school (watergymlessen) een heel mooi initiatief, alle kinderen in Heemskerk een zwemdiploma. Wij hopen dat de belasting voor de scholen (juffen en meesters) niet te groot zal worden. Er is ook een grote stap gezet in het vastgoedbeleid, zonder dat daar financiële kaders over zijn afgesproken (jammer, gemiste kans).

Het milieubeleidsplan 2020-2023 moest ook worden vastgesteld, er moeten door ons allemaal grote stappen worden gezet naar een beter milieu. Als gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld geven, maar eens te meer blijkt maar weer hoe ingewikkeld het kan zijn. De doelstellingen van de gemeente voor 2020 worden in dit beleidsplan doorgeschoven naar 2030, dit geeft maar weer eens aan hoe moeilijk het is een CO2 neutraal Heemskerk te realiseren.

Ook bouwen in Heemskerk kwam weer aan de orde, en wel de kosten voor de planontwikkeling om het te kunnen realiseren van €650.000,00. Veel geld, geld wat moet komen uit de bestemmingreserve Volkshuisvesting. Dit schept grote verplichtingen ook daadwerkelijk sociale-huur en koopwoningen tot €250.000,00 te gaan bouwen in Heemskerk. Rest ons u hele fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2020 te wensen,

Eus Hes

PvdA-Heemskerk

Meer berichten