Hoe denkt de Raad: VVD Heemskerk

Zwemmen op de scholen

HEEMSKERK - "Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat het raadsvoorstel 'zwemmen op de scholen' als hamerstuk naar onze raad zou gaan!'' Met dit voorstel lost VVD Heemskerk een verkiezingsbelofte in, nog sterker, hiermee los ik persoonlijk een verkiezingsbelofte in." Met deze zin startte ik mijn betoog op het voorstel van het college om de kinderen van groep 8 van de Heemskerkse basisscholen zwemlessen als gymles aan te bieden. VVD Heemskerk is blij met de snelheid waarmee het college dit onderdeel heeft opgepakt en gerealiseerd!

En dit was maar één van de vele belangrijke onderwerpen die de laatste raadsvergadering op de agenda stond. Het beloofde een lange raadsvergadering. En laat, dat werd het. Een groot aandeel voor het sociaal domein dit keer, waaronder het raadsvoorstel voor het verbeteren van het armoedebeleid. Voorop staat voor VVD Heemskerk dat inkomen uit werk de snelste weg uit de armoede is. Werk is belangrijk! Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor het sociale leven. Het mooiste is als het zelf lukt om werk te vinden. Maar dat is niet altijd het geval. Dan ondersteunt de gemeente daarin. Dit door het bevorderen van het leren van de taal, door de inzet van een tegenprestatie of re-integratie traject.

Voor diegene waarbij het werken in een betaalde baan nog niet lukt vinden wij het van belang dat er een goed en stevig armoedebeleid ligt. Wij vinden het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die er recht op hebben dit ook krijgen. Het voorstel wat het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden voldoet hieraan en kon op onze instemming rekenen.

Frank Hermans, VVD Heemskerk

Meer berichten