(Foto: )

Column 'Blik van Co'

Uitzonderingspositie

Verleden week stond in de Beverwijker/Heemskerker een artikel over de schuldenproblematiek van jongeren. De plaatselijke Beverwijkse politieke partij D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders of men wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om als gemeente deze schulden onder de Beverwijkse jongeren over te nemen. Dit moet voorkomen dat ze jaren last hebben van geldzorgen. Het is algemeen bekend dat jongeren vaak schulden hebben, ontstaan door rood staan en betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en telefoonaanbieders. Schulden zorgen voor stress en zelfstandige woonruimte vinden wordt nog moeilijker dan het al is. Door het overnemen van de schuld door de gemeente, hebben jongeren nog maar één schuldeiser en kunnen ze die naar draagkracht aflossen. Ook staat de schuld dan niet meer geregistreerd bij kredietregister BKR, waardoor de jongeren in de toekomst makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Als voorwaarde zou de gemeente met de jongeren overeen moeten komen dat er een begeleidingsplan wordt opgesteld met afspraken over werk, opleiding en hun schulden, aldus de fractie van D66. Ik vraag me af waar is de eigen verantwoordelijkheid. Er zijn jongeren die denken dat zij in een pampergeneratie leven en een stukje verantwoording wordt hen niet meer geleerd door de ouders. Je gaat als gemeente toch niet op de stoel van de schuldeiser zitten. Er kan ook van de schuld een gedeelte kwijtgescholden worden. Ik hoop toch dat onze belastingcenten niet hieraan zullen worden uitgegeven. Maar het meest ernstige is dat de fractie stelt dat de schuld dan niet meer geregistreerd staat bij het kredietregister (BKR), waardoor de jongeren in de toekomst makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. In mijn optiek is dit een frauduleuze handeling of in gewoon Nederlands valsheid in geschrifte. Ik heb twee vragen aan het college van B&W: 1. Er zijn vele inwoners die óók in de schulden zitten. Neemt de gemeente de schulden van deze inwoners ook over? 2. En wat als deze jongeren het niet meer kunnen betalen. Er komen verhogingen bij en boetes overheen. Worden zij toch gedwongen om te betalen? Hoe lost het college dit dan op?

Co Backer, jalbacker741@telfort.nl

Meer berichten