(Foto: Provincie Noord-Holland)

Aardewerken wandtegel uit 1660 tot 1725

HEEMSKERK/CASTRICUM - In de nieuwe Vondst van Maand vitrine in Huis van Hilde in Castricum wordt ditmaal aandacht gegeven aan het 100-jarig jubileum van waterbedrijf PWN.

Bij Huis van Hilde

Al in de tweede helft van de 19e eeuw begonnen diverse lokale bedrijven aan de winning van duinwater. In 1919 werd er besloten dat de provincie Noord-Holland een provinciaal waterleidingbedrijf zou krijgen. Zo ontstond in 1920 het PWN. Als eerste gemeente werd Heiloo aangesloten op het leidingnet. In de loop van de tijd werd PWN naast de voorziening van drinkwater ook verantwoordelijk voor het beheer van duingebieden in Noord-Holland, omdat het water hier vandaan wordt gehaald. In 1933 verwierf PWN het terrein van het Slot op den Hoef te Egmond, voor een werkverschaffingsproject in de crisistijd. Een archeologische opgraving op het kasteelterrein volgde, onder toezicht van de heer H.J. van Elven, toenmalig PWN-beheerder van het Heemskerks duingebied. Ook archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden werkten mee aan het blootleggen van materiaal van het kasteel. Tijdens de opgraving werden veel interessante vondsten gedaan, zoals een aardewerken wandtegel uit de periode 1660 tot 1725. De Vondst van de Maand is gratis toegankelijk en te bezichtigen in Huis van Hilde te Castricum.

Meer berichten