Veel belangstelling voor de Heemskerkse zonnepanelenactie.
Veel belangstelling voor de Heemskerkse zonnepanelenactie. ((Eigen Foto))

Succesvolle start zonnepanelenactie Heemskerk

HEEMSKERK - Op initiatief van de gemeente loopt er nu een speciale actie voor huiseigenaren in Heemskerk om voor een schappelijke prijs zonnepanelen op hun dak aan te schaffen. Inmiddels zijn er 3 voorlichtingsavonden gehouden over deze actie. De in totaal bijna 600 aanwezigen maken duidelijk dat veel mensen in de plaatsing van zonnepanelen op hun dak zijn geïnteresseerd!

De eerste avond opende Wethouder Gaatse de Vries (VVD, duurzaamheid) met terug te blikken op zo'n zelfde actie in 2018. Volgens hem zijn toen voor zo'n 550 woningen tezamen bijna 6000 zonnepanelen aangeschaft. Dat noemde hij win-win: het bespaart geld voor de bewoner door een lagere elektriciteitsrekening (ongeveer 500 euro per jaar!) en het is een mooie bijdrage aan een duurzamer Heemskerk door de vermindering van de CO2-uitstoot. Hij vond dat de huidige actie minstens net zo succesvol moet zijn als twee jaar geleden.

550 woningen hebben gezamenlijk al bijna 6000 zonnepanelen aangeschaft

Twee jaar geleden bestond de vereniging nog niet, maar intussen kent ook Heemskerk een coöperatieve vereniging op het gebied van duurzame energie: EcoHeemskerk genaamd. En Frits Brouwer riep deze avond namens EcoHeemskerk alle aanwezigen op, zich aan te melden voor de zonnepanelenactie, om dezelfde redenen als de wethouder. Maar hij bood ook aan dat vrijwilligers van EcoHeemskerk - op basis van hun eigen ervaring - huiseigenaren helpen, die onzeker zijn over bepaalde zaken rond het meedoen aan de actie. Denk dan aan de terugverdientijd, of de betaling: ga je eigen spaargeld gebruiken, of toch een lening afsluiten?


Tenslotte lichtte Eric Bibo van DuurzaamBouwLoket de technische aspecten van stroomopwekking met zonnepanelen op je dak en de administratieve aspecten van de actie toe. Daarna namen zeer velen nog de tijd om bij o.a. standjes van de geselecteerde installateurs en van EcoHeemskerk in gesprek te gaan over de mogelijkheden van de actie.
Eind maart sluit de actie en wordt duidelijk hoeveel Heemskerkse huishoudens uiteindelijk gebruik maken van dit aanbod. Mensen die meer informatie willen over de actie, kunnen terecht op de volgende websites:

Duurzaamheid bouwloket actie Heemskerk

Meer berichten