Uitreiking jongerenlintje 2019 door burgemeester Smit.
Uitreiking jongerenlintje 2019 door burgemeester Smit. ((Foto: Oranjevereniging Beverwijk))

Lintje voor Beverwijkse jongeren: wie komt er voor in aanmerking?

door Co Backer

BEVERWIJK - Ter gelegenheid van Koningsdag worden Nederlanders die zich ingezet hebben voor de Nederlandse samenleving beloont met een koninklijke onderscheiding. Een van de criteria is dat zo'n inzet gedurende lange tijd is geweest. Vandaar dat een lintje meestal alleen aan volwassenen worden uitgereikt en niet aan jongeren.

Ook jonge mensen krijgen een onderscheiding

Echter jongeren doen vaak ook iets bijzonders. Daarom beloont de Oranjevereniging Beverwijk jongeren die zich vrijwillig en op een bijzonder manier inzetten voor de Beverwijkse samenleving ter gelegenheid van Koningsdag met een jongerenlintje. ''We zijn als Oranjevereniging van mening dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje te worden gezet! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dát willen wij belonen'', aldus de Oranjevereniging Beverwijk.

De criteria die we als Oranjevereniging hanteren zijn de volgende: Alle jongeren uit de IJmond tot en met 21 jaar kunnen worden voorgedragen. De jongere hoeft niet in Beverwijk te wonen, als de activiteit of de bijzondere gebeurtenis maar wel met Beverwijk te maken heeft; Gedurende een periode belangeloos inzetbaar zijn (geweest) en daarmee een bijzondere prestatie te hebben geleverd en daarmee een positieve bijdrage hebben geleverd in/voor de Beverwijkse samenleving; het moet daarbij gaan om een individuele prestatie, die niet eerder via een andere manier of prijs is beloond; belangrijk vinden we dat we van deze jongeren een voorbeeldfunctie naar andere jongeren uitgaat.

Het criterium van een bijzondere prestatie is met opzet ruim gehouden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het redden van een mens of dier, het leveren van een opvallende bijdrage aan het milieu, inzet voor vluchtelingen, het opzetten van een actie voor derden of een sportieve prestatie.

Een kandidaat voordragen? Kent u zo'n jongere, dan stuur een email naar de Oranjevereniging met Uw contactgegevens en de gegevens van de voorgedragen jongere. Indien er nog documentatie is dat deze voordracht ondersteunt, een nieuwsbrief, een foto of iets dergelijks, dan kan dat meegezonden worden.

Uw voordracht nemen we graag tot uiterlijk 29 februari 2020 in ontvangst. Emailadres is oranjevereniging.beverwijk@gmail.com.

Meer berichten