Aanslag gemeentelijke belastingen op de mat

HEEMSKERK – Eind februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen voor het jaar 2020 op de mat. Op dit aanslagbiljet kunnen zowel WOZ-beschikkingen (waardering onroerende zaken) als aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting voorkomen. Niet iedereen betaalt al deze genoemde belastingen.

Voor informatie: raadpleeg www.heemskerk.nl

Op de website staat aanvullende informatie over tarieven, bezwaar, betaling en kwijtschelding. Ook wordt uitleg gegeven over de aanslag en de waardevaststelling van de woning.

Bezwaar maken

Bezwaar maken is mogelijk. Bij voorkeur digitaal. Op de website (www.heemskerk.nl) staat precies vermeld hoe dat in z'n werk gaat.

Wel is het belangrijk om eerst het taxatieverslag te raadplegen en goed te onderbouwen waarom de waarde onjuist is bepaald. Door met DigiD te werken wordt een aantal persoonsgegevens automatisch ingevuld en kan het bezwaar digitaal getekend worden.

Meer berichten