(Foto: )

Blik van Co

Ik kan niet anders

Het was helemaal niet de bedoeling om weer een column te wijden aan de Coronacrisis, maar het kan niet anders. De toespraak van premier Rutte heeft hier een steentje aan bij gedragen. Hij zegt dat de ondernemers, werkgevers en werknemers, die onze sterke economie in stand houden hoeven niet te vrezen dat zij failliet zullen gaan. Er zullen enkele tientallen miljarden euro’s voor dit doel aan de in nood verkerende bedrijven uitgekeerd worden. Zij krijgen dit om te voorkomen dat zij het onderspit moeten delven en dat werknemers hun baan zullen verliezen. Nu roepen de gepensioneerden al jarenlang om hun koopkracht jaarlijks te indexeren. In de afgelopen jaren werd daar door de regering echter nooit gehoor aan gegeven, want er was geen geld. Premier Rutte zei in zijn toespraak ook: zorg voor de bejaarden. Wanneer zal hij eens een vuist maken om deze kwetsbare groep te helpen om deze periode en volgende jaren financieel door te kunnen komen en daardoor ook goed voor hun gezondheid te kunnen zorgen. Het hele gedoe om de verspreiding van het coronavirus in Nederland (en de wereld) brengt met zich mee dat velen aan huis gekluisterd zijn. Dat heeft zijn voordelen. Veel mensen gaan thuiswerken om de sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Maar velen gaan ook het hele huis eens flink opruimen, waar men normaal gesproken niet aan toekomt. Bij de vuilstort in Beverwijk staan lange rijen auto's te wachten om dit te kunnen storten. Het kabinet heeft enkele regels afgekondigd en dat zijn regels waar we ons echt aan moeten te houden. Maar helaas zijn er van die idiote imbezielen die deze regels moedwillig aan hun laars lappen en massaal naar het strand en/of bos gaan. Waar zit hun gezond verstand!!! Ik hoop dat zij er niet gaan voor zorgen dat wij in een lockdown terecht komen maar mocht dit wel het geval zijn dan hartelijke dank. En ja, er zullen nog veel meer mensen besmet raken, maar ook weer genezen. Dus Nederlanders c.q. IJmonders, gebruik uw gezond verstand, hou het hoofd koel, wees niet egoïstisch en zorg voor je naasten.

Co Backer

jalbacker741@telfort.nl

Meer berichten