Foto: Aangeleverd

GOED-AARDIG en BOOM kappen ermee

HEEMSKERK – Nu de kap van de bomen langs de entree van de oprijlaan van Marquette aanstaande is hebben Milieudefensiegroep GOED-AARDIG en actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette (BOOM) besloten om af te zien van hoger beroep bij de Raad van State. Joke Hoobroeckx (GOED-AARDIG) en Peter Dicker (actiegroep BOOM) bedanken iedereen die hun verzet tegen de kap de afgelopen zevenenhalf jaar met raad en daad heeft gesteund. Zij zijn teleurgesteld dat de bestuursrechter hun beroep tegen de vergunningverlening ongegrond verklaarde, maar blijven positief.

Actiegroepen niet in hoger beroep

Tot de positieve resultaten rekenen de actievoerders het feit dat de monumentale bomen dankzij hun acties zevenenhalf jaar langer hebben mogen blijven staan, met alle voordelen voor natuur, ecologie en recreatie. Verder heeft het gemeentebestuur van Heemskerk geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid getoond voor het landgoed, terwijl het bij de start van de acties tegen de kap nog uitsluitend naar de provincie verwees.

Naast teleurstelling over de uitspraak van de rechter waarmee de kapvergunning nu definitief is geworden overheerst een gevoel van dankbaarheid. Joke Hoobroeckx: ''Wij hadden dit nooit vol kunnen houden zonder de steun van zoveel mensen en instanties, ook financieel. Heel veel dank aan allen.''

De actievoerders hebben na hun lange gang door de wetgeving van milieu en omgeving toch nog een positieve kijk op de toekomst: ''Wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat de politiek binnen tien jaar de wet- en regelgeving bij provincie en gemeente zodanig zal aanpassen dat het kappen van gezonde bomen voorgoed verleden tijd zal zijn.''

Meer berichten