(Foto: )

Hoe denkt de Raad; Laatste raadsvergadering

HEEMSKERK - Donderdag, 27 juni in de laatste raadsvergadering van juni heb ik mijn eerste motie ingediend, namens Liberaal Heemskerk. De motie 'Speeltoestellen', werd met een grote meerderheid van de stemmen aangenomen. De motie ging over de verwijdering van speeltoestellen, tegen de wens van bewoners in. Ook hebben wij voor het investeringsplan onderwijs gestemd voor de aankomende 15 jaar. De Raad heeft lang over de Voorjaarsnota gesproken. Liberaal Heemskerk constateerde dat er tekorten zijn ontstaan, mede door lagere bedragen vanuit het Rijk, die vanuit de reserve gedekt moeten worden. Voor de jeugdzorg, extra veiligheidsmaatregelen, mantelzorg en versnelde woningbouw moet geld beschikbaar gemaakt worden, vindt Liberaal Heemskerk. Dit is gelukt. Dat alles met een zeer kritische blik op de financiën. Lasten voor de inwoners mogen niet stijgen! Het is nu reces, dat betekent dat wij tot september geen vergaderingen meer hebben. Dat geeft ons als partij een stukje rust, maar ook de mogelijkheid om met de burgers de komende tijd in gesprek te gaan. Zodat we vanaf september, weer met een volle 'bagage' en nieuwe ideeën, de raad weer kunnen ingaan.

Nuzjan Abdullah, Liberaal Heemskerk

Meer berichten