Groenpootruiter.
Groenpootruiter. ((Foto: Cees Baart))

Vogels kijken met de jeugdvogelclub

HEEMSKERK - Al een aantal jaren organiseert de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland excursies voor de jeugd. Deze worden begeleid door minimaal twee ervaren vogelaars van de vogelwerkgroep. Zij laten graag zien dat naar vogels kijken leuk en spannend kan zijn.

Op zondag 8 september is de eerstkomende excursie

De najaarexcursies staan in het teken van de vogeltrek. Zo wordt er onder andere een bezoek gebracht aan het vogelringstation Castricum (de Vinkenbaan). In de winter worden braakballen geplozen of worden vogels gefotografeerd of getekend. Ook gaan we op zoek naar Bosuilen. In het voorjaar zijn er een weidevogel- en een zangvogelexcursie.

Gevarieerd programma

Het seizoen wordt afgesloten met een excursie Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen tellen. Een gevarieerd programma dus.
De excursies (doorgaans op de fiets) zijn meestal op elke tweede zondagochtend van de maand, van 9.00 tot 11.30/12.00 uur. De plaats van vertrek is van achter het NS-station Castricum en dat is ook de plaats waar de excursies eindigen.

De eerstkomende excursie is op zondag 8 september. Men vertrekt van achter het station Castricum en gaan deze keer op de fiets naar de Waterberging Noorderveld. Hier kijken we naar soorten eenden, steltlopers en weidevogels. Ofwel de vogels die op weg zijn naar hun overwinteringsgebied in het zuiden.

Wil je mee? Meld je dan aan via jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl. Voor meer informatie kijk op de jongerenpagina van www.vwgmidden-kennemerland www.vwgmidden-kennemerland.nl.

Meer berichten