(Foto: goedheer@xs4all.nl)

Bloei

Het voorjaar komt er met rasse schreden aan. Veel zaken komen weer tot bloei. Dit merk ik ook wanneer ik naar de agenda van de raad kijk. Hierop staan onderwerpen die de komende jaren tot volle bloei moeten komen, het liefst in samenspraak met u. We zijn bijvoorbeeld gestart met de plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving. Een project dat een aantal jaren gaat duren en waar we u als inwoner bij willen betrekken. Ik nodig u uit om vanaf het begin van het project mee te denken. De eerste bijeenkomst in februari leverde al gelijk belangstelling op van meer dan 200 mensen. Voor ons betekent dat waardevolle input. Bezoekers kwamen met interessante suggesties en ideeën, maar ook met kritische noten. Hier kunnen wij als gemeente iets mee. Dan het Groenbeleidsplan. Deze is in concept klaar. U heeft hiervoor al input kunnen leveren door te reageren op een tiental groenstellingen. In het plan komen vier thema's aan de orde: identiteit, gezondheid, biodiversiteit en klimaatbestendige gemeente. Met het vergoten van de biodiversiteit zijn we al een poosje aan de slag via GroenSpoor. Een project voor en door inwoners. En vergeet niet het onderwerp duurzaamheid. Er wordt hard gewerkt om duidelijk te krijgen hoe Heemskerk hier de komende jaren invulling aan gaat geven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn klimaatadaptie, warmtenetten in de wijken of meer all electric en betere scheiding van afval door de komst van afvalbakken voor plastic, blik en drinkpakken aan huis en het plaatsen van afsluitbare containers voor restafval in de wijk. Uw inbreng is bij al deze onderwerpen van groot belang. Ze hebben namelijk impact op de leefomgeving van vele inwoners. Ik roep u daarom op om uw stem laten horen als u daarvoor wordt uitgenodigd. Want samen laten we Heemskerk bloeien. Ik sluit daarom af met: tot ziens en tot gauw!

Gaatze de Vries

wethouder Heemskerk

Meer berichten