De cover van de nieuwe gemeentegids.
De cover van de nieuwe gemeentegids. ((Foto: Renooy, mw. C.))

De nieuwe gemeentegids is uit

HEEMSKERK - De nieuwe gemeentegids is uit. Dit is een uitgave van FMR Producties/LokaalTotaal. In de gids van 2019 staat informatie over het gemeentebestuur en tal van instellingen, organisaties en verenigingen. Ook bevat de gids de calamiteitengids, een katern over burgerparticipatie en over Sociaal Heemskerk met informatie over de Sociale Teams en BUUV. De gidsen worden net als vorig jaar niet huis-aan-huis verspreid in Heemskerk. Inwoners kunnen de gids ophalen bij diverse locaties in Heemskerk. Maar de gids wordt ook digitaal en als ebook aangeboden via de website, www.heemskerk.nl. Hier kunnen de gebruikers terecht die geen papieren versie willen hebben. Door te kiezen voor deze vorm van verspreiding kunnen we er vanuit gaan dat er minder gidsen bij het oud papier belanden. En dat is beter voor ons milieu. De gemeentegids is tot eind mei op te halen bij de volgende locaties: Verpleeghuis Heemswijk, Heemswijk 1, Verpleeghuis Meerstate, Mozartstraat 91, Woonzorgcentrum Sint Agnes, Zamenhof 65, Woonzorgcentrum Waterrijck, Lessestraat 8, Woonzorgcentrum Westerheem, Westerheem 90, Gezondheidscentrum Broekpolder, Steenhouwerskwartier 29, Buurtcentrum d'Evelaer, Luttik Cie 35, Ontmoetingscentrum De Stut, Maasstraat 3, Buurtcentrum De Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1, Buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1. In het gemeentehuis aan het Maerten van Heemskerckplein 1 is de gids het gehele jaar verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. Bent u niet in staat om de gemeentegids op te halen, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente: 140251 of aanvragen via de website.

Meer berichten