(Foto: )

'De fractie voelt zich buitenspel gezet'

De raadsvergadering van 28 maart was er een met schorsingen, boze toeschouwers en draaiende politici. Het agendapunt Botter acker was eigenlijk een herhaling van vorig jaar september. Het blijft jammer dat de participatie in dit dossier onderdeel was. GroenLinks is absoluut niet tegen woningbouw. Maar om hier nu 8 woningen neer te willen zetten op zo een klein stuk grond. De fractie van GroenLinks voelt zich als deel van de raad, buitenspel gezet. Wij passen ervoor om zo maar te tekenen bij het kruisje. De omwonenden een 10-tal zienswijze ingediend. En ook de aangedragen alternatieven bleken eigenlijk onbespreekbaar.

Uit de Raad van GroenLinks Heemskerk

Even leek het voorstel het niet te gaan halen, maar Heemskerk Lokaal draaide alsnog 180 graden. Wat betreft het aantal woningen is hierover nog te discussiëren, maar vooral hoe dit voorstel tot stand is gekomen maakte dat GroenLinks (deels) tegen dit voorstel stemde. Het voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek was het volgende agendapunt.

Al in 2017 diende wij hiervoor een amendement in, om het Tolhek te ontwikkelen tot een hoogwaardige sportaccommodatie. Nu wil men deze visie gaan integreren in de omgevingsvisie. We wachten al anderhalf jaar om een uitwerking. Ondertussen krijgt de Omgevingsvisie steeds meer vorm, dus lijkt het logisch om het dan in 1x goed te doen.

GroenLinks vindt het uitermate verstandig om inderdaad even een pas op de plaats te maken en de ontwikkeling Tolhek onderdeel te laten zijn van de Omgevingsvisie, zoals ook andere plekken in Heemskerk en zelfs heel Heemskerk, hierin ondergebracht zullen gaan worden. De Omgevingswet komt er ook aan.

Het opstellen van een omgevingsvisie is deze raadsperiode één van de belangrijkste onderwerpen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Het is dus goed dat Heemskerk er nu al mee aan de gang gaat.

Er zijn inmiddels een tweetal raadsinformatieavonden over de Omgevingsvisie geweest. Deze hebben geleid tot een set leidende principes. En de daarbij horende ambities. GroenLinks kan zich prima vinden in de geformuleerde leidende principes.

Het is een goede basis voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie. GroenLinks werkt graag mee aan de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor Heemskerk. Onze volledige inbreng is terug te lezen op heemskerk.groenlinks.nl.

Jos Burger, GroenLinks Heemskerk

Meer berichten