Pollinators research door Koos Biesmeijer.
Pollinators research door Koos Biesmeijer. (Foto: Aangeleverd)

Lezing topwetenschapper Biesmeijer

HEEMSKERK - Op dinsdag 14 mei 10.30 uur houdt topwetenschapper Koos Biesmeijer in het Bezoekerscentrum van Kasteeltuin Assumburg een lezing over het onderwerp 'Deltaplan Biodiversiteitsherstel'. Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit van Leiden en vicevoorzitter van Natuurmonumenten.

Hij legt u uit het hoe, wat en waarom van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en hoe samen natuurverlies om te buigen naar natuurherstel. Het Deltaplan, waarvan Koos Biesmeijer één van de zogenaamde "kwartiermakers" is, betreft het initiatief van een brede maatschappelijke beweging voor natuurherstel in Nederland. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank, te weten: het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Zij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel. Een "rijker" Nederland is de gezamenlijke doelstelling getiteld "Droombeeld 2030". De lezing vindt plaats in het kader van educatieve projecten rond de fotokunstmanifestatie WONDERLAND in de kasteeltuin, van 28 april t/m 27 oktober. Aansluitend aan de lezing is er de mogelijkheid van een rondleiding langs de kunstwerken van WONDERLAND.

Meer berichten