In de les leer je omgaan met honden.
In de les leer je omgaan met honden. ((Foto: Maartje van Berkel))

Hond voor de klas bij Sophia SnuffelCollege

HEEMSKERK – Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. Onder andere op vrijdag 17 en 24 mei is er een snuffelvrijwilliger met haar hond op bezoek bij de nieuwkomersklas van De Fakkel aan de Bachtstraat 20 in Heemskerk.

Op centrale opvangklas De Fakkel

In Nederland vinden jaarlijks 150.000 bijtincidenten plaats, vooral bij jonge kinderen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op een hondenbeet met 86% afneemt als kinderen het gedrag van honden juist interpreteren. Hoe dat moet, wordt uitgelegd bij het Sophia SnuffelCollege. SnuffelVrijwilliger Zoza de Leeuw komt daarvoor samen met haar Australian cattle dog Hinto naar De Fakkel. In drie lessen leert zij de kinderen de lichaamstaal van honden begrijpen en er op een goede manier op te reageren.

kennismaken

Bij het eerste bezoek laat Zoza de kinderen kennismaken met een handpop. Tijdens de tweede en derde les komt Hinto mee de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Hoe zie je of een hond boos is, of verdrietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer kun je hem beter met rust laten? Spelenderwijs worden de belangrijkste regels voor de omgang met honden uitgelegd. Alle kinderen die dat willen, mogen oefenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Na afloop van de lessenreeks krijgt iedereen een SnuffelDiploma en een werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders.

Contact

Indien u als leerkracht, ouder of vrijwilliger interesse heeft in het Sophia SnuffelCollege, kijk dan op www.sophiasnuffelcollege.nl. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de Sophia-Vereeniging via telefoonnummer 020 - 623 61 67 of mail naar snuffelcollege@sophia-vereeniging.nl.

Meer berichten