Stationsomgevingen Kennemerlijn - 'Positieve stap richting realisatie van busverbinding naar station'

  Nieuws

HEEMSKERK - Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk hebben deze week het rapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de OV-knooppunten aan de Kennemerlijn’ vastgesteld net als de provincie Noord-Holland en de andere gemeenten langs de Kennemerlijn.
Heemskerk wil de bereikbaarheid, de herkenbaarheid, de veiligheid en de attractiviteit van het stationsgebied verbeteren. De herontwikkeling van het Heemskerkse stationsgebied sluit ook naadloos aan op de mobiliteitsvisie, de ambitie tot verbetering van de luchtkwaliteit en de Heemskerkse woningbouwopgave. Het college spant zich in om tot 2021 ongeveer 350 woningen te bouwen en in de jaren daarna nog eens 600. De stationsomgeving is één van de locaties die in beeld is voor woningbouw.

Wethouder Frowijn: “Ik ben zeer blij met de input die de Corridordialoog heeft opgeleverd voor de stationsvisie die de gemeente Heemskerk op dit moment opstelt. Ook ben ik positief over het committent van partijen als ProRail die straks met ons mede uitvoering willen geven aan deze stationsvisie. De stationsvisie Heemskerk zal duidelijk moeten maken hoe een vernieuwd station met een groen stationsplein en een woningbouwprogramma kan worden gerealiseerd. Dankzij de Corridordialoog wil de provincie nu dan toch eindelijk medewerking geven aan een onderzoek naar deze busverbinding als de herontwikkeling van station Heemskerk in gang is gezet. Dat is een positieve eerste stap richting de uiteindelijke realisatie van deze busverbinding.”

Meer berichten