Stichting Vrouwenoverleg Heemskerk opgeheven

  Nieuws

HEEMSKERK - Begin dit jaar werd besloten de Stichting Vrouwenoverleg Heemskerk op te heffen. Inmiddels is de organisatie daadwerkelijk ontbonden en markeert de internationale vrouwendag van vorige week het definitieve einde van deze stichting, die formeel sinds 1987 bestond.
In 1978 werd door een groot aantal vrouwenorganisaties besloten tot samenwerking op het gebied van emancipatie. Het eerste vrouwenoverleg had een bestuur dat bestond uit vertegenwoordigsters van de organisaties, leden waren er niet. Er werden cursussen en thema-avonden georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen voor alle vrouwen.
Negen jaar later werd het Vrouwenoverleg als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uit een vrouw- en milieumarkt, die het tienjarig bestaan van het overleg markeerde, ontstond de milieugroep GOED-AARDIG. Deze groep sloot zich later ook als groep aan bij Milieudefensie. Tot voor kort heeft het Vrouwenoverleg zich elk jaar ingespannen voor de viering van Internationale Vrouwendag.
De laatste jaren werd het stokje doorgegeven aan buitenlandse vrouwen. Hoewel dit jaar geen Vrouwendag werd gevierd in Heemskerk, wil dit niet zeggen dat de vrouwenstrijd gestreden is. Ook in Nederland moet gelet worden op gelijkheid van mannen en vrouwen. Vrouwen in andere landen hebben nog te maken met toestanden die bijna niet voor te stellen is.
Het Vrouwenoverleg heeft met de deelname aan het platform Heemskerk Kijkt Verder aandacht gevraagd voor de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Momenteel zijn er ontwikkelingen om Heemskerk Kijkt Verder op te laten gaan in een grotere organisatie die zich bezig zal gaan houden met de zeventien Werelddoelen van de Verenigde Naties. Het Vrouwenoverleg zal zich nu gaan bezig houden met de verzorging van het archief in Haarlem.

Meer berichten