Verkiezingen

  Nieuws

Volgende week zijn de verkiezingen, altijd een spannend moment voor iedereen die bij of met de gemeente werkt. Zal er veel veranderen? Nieuwe raadsleden, wethouders, visies en plannen?
Vier jaar geleden mocht ik voor het eerst stemmen in Heemskerk voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was net vanuit Amsterdam verhuisd en ik begon me enthousiast te verdiepen in alle partijprogramma’s. Als cultuurliefhebber was ik erg benieuwd naar wat er op cultuurgebied in stond. Dat was teleurstellend weinig.
Als directeur van het Cultuurhuis Heemskerk bekijk ik de programma’s met nog meer belangstelling. Het is de afgelopen jaren wel gebleken dat de inwoners van Heemskerk cultuur belangrijk vinden, in veel programma’s is dat gelukkig terug te zien! Bijna alle politieke partijen benadrukken nu het belang van cultuurvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, goede cultuureducatie op de scholen en samenwerking in de IJmond. Net als wij zien ze daarbij een belangrijke rol voor het Cultuurhuis.
Eens in de paar maanden komt de Cultuurdenktank Heemskerk bij elkaar. Met enthousiaste organisaties zoals Kijk! Heemskerk, HKH, Patty’s Dansstudio, de Workout en de Culturele Cirkel bespreken we hoe we de cultuur in Heemskerk kunnen versterken. We maken plannen voor grote evenementen zoals de Cultuurmarkt en de Kerstmarkt, waar alle organisaties en verenigingen zichzelf kunnen presenteren. En we organiseren bijeenkomsten voor het Cultuurnetwerk Heemskerk. De samenwerking is enorm gegroeid de laatste tijd en de sfeer is dan ook positief. Samen staan we sterk en kunnen we na de verkiezingen goed duidelijk maken aan de nieuwe raadsleden waarom cultuur zo belangrijk is en hoe het nog beter kan. De brief met aanbevelingen is al geschreven en de kennismakingsbijeenkomst met nieuwe raadsleden al gepland. Maar eerst de 21e, op naar de stembus!

Meer berichten