Heemskerk samen klimaatneutraal

  Nieuws

HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk wil met inwoners in gesprek gaan over het verduurzamen van de gemeente. Woensdag 20 juni hier een bijeenkomst over gehouden, er wordt gestart met een duurzame maaltijd.
Wat is ernodig om de gemeente te verduurzamen? Waar kan de gemeente samenwerken met onder meer inwoners, met ondernemers en met verenigingen? Welke initiatieven bestaan er al en zouden extra ondersteund moeten worden? Inwoners van Heemskerk zijn uitgenodigd om woensdag 20 juni mee te praten.
Prettig en gezond leven in je eigen woning. Wie wil dat niet. Een duurzame woning vormt daarin de basis. Maatregelen die zorgen voor energiebesparing, zorgen niet alleen voor verhoging van comfort, maar ook voor een lagere energierekening. Steeds meer inwoners verduurzamen daarom hun woning. Maar niet alleen maatregelen aan woningen of bij bedrijven, zoals energieopwekking en aardgasvrij, dragen bij aan een duurzame, klimaatneutrale gemeente, ook maatregelen zoals laadpalen, een windmolen, of zelfs een zonneweide passen hierbij.

Belangrijke bijdrage

"We staan voor een grote opgave. Na de Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Dat betekent vooral minder en in het jaar 2050 zelfs géén fossiele brandstoffen gebruiken. Alle maatregelen, hoe klein ook, leveren daarom een belangrijke bijdrage. Daarvoor is een inspanning nodig van ons allemaal. De gemeente ziet veel goede initiatieven bij inwoners en ondernemers en wil via deze bijeenkomst hierover met de inwoners in gesprek", aldus de gemeente.

Programma
De inloop met een duurzame maaltijd is vanaf 18.30 uur. De wethouder opening te bijeenkomst officieel om 9.00 uur. Daarna zijn er presentaties van Omgevingsdienst IJmond en Presentatie Duurzaam Bouwloket. Voor de pauze (van 20.15 tot 20.30 uur) is er ruimte voor vragen. Na de pauze volgen er tafelgesprekken, is er een plenaire terugkoppeling per gesprekstafel en wordt de avond rond 21.30 uur afgesloten.
Aanmelden kan tot 18 juni via www.odijmond.nl/heemskerkduurzaam. Kijk voor meer informatie op www.odijmond.nl/aardgasvrij.

Meer berichten