Heemskerk gaat duurzaam inkopen

  Nieuws
Heemskerk gaat duurzaam inkopen
Heemskerk gaat duurzaam inkopen (rodi.nl)

HEEMSKERK – Het college heeft ingestemd met de begroting 2019 van Stichting RIJK. Daarin wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het continueren van ondersteuning en advisering over inkoop en aanbesteding. Bovendien wordt er een budget beschikbaar gesteld voor duurzaam inkopen, een speerpunt uit het Coalitieprogramma 2018-2022.
Over inkoop en aanbesteding zijn veel landelijke en Europese regels. Gemeenten moeten zich aan die regels houden als zij inkopen doen boven een bepaald bedrag. Stichting RIJK is een stichting waarin 18 gemeenten samenwerken. Het doel is om de inkoop en inhuur zo goed en goedkoop mogelijk te doen volgens de aanbestedingsregels. Dit doel kan worden bereikt door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Voor de Stichting werken mensen die alle 18 gemeenten ondersteunen bij het inkoopproces en adviseren over inkoopkeuzes. Alle gemeenten betalen hiervoor jaarlijks een bedrage, die is opgenomen in de begroting.
Gemeenten hebben steeds meer behoefte aan advies van Stichting RIJK bij het inkoop. Daarom wordt de bijdrage die de gemeenten aan Stichting RIJK betalen nu verhoogd. Stichting RIJK heeft geen winstoogmerk. Met de bijdragen worden slechts de kosten gedekt en een financiële reserve opgebouwd.

Duurzaam inkopen

In de begroting van 2019 is ook het onderdeel Maatschappelijk Verwantwoord Inkopen (MVI) opgenomen. Dit is een belangrijk speerpunt van het Coalitieprogramma 2018-2022 van Heemskerk, waarin wordt gesproken over duurzaam inkopen. Om de doelstellingen uit het Coalitieakkoord te kunnen behalen, moet extra geld vrij gemaakt worden voor Stichting RIJK, zodat zij kennis kunnen vergaren en een programma kunnen ontwikkelen voor duurzaam inkopen, waarmee ze de gemeenten dan weer kunnen begeleiden bij hun inkoop. Het college heeft nu ingestemd met de verhoogde bijdrage. De raad heeft bij het vaststellen van de begroting van 2019 aan het eind van dit jaar uiteindelijk het laatste woord over de verhoogde bijdrage.

Meer berichten