Heemskerk scoort goed in Detailhandelsmonitor 2017 - Leegstand Europaplein neemt toe

  Nieuws
De leegstand bij Europaplein neemt toe. (Foto: archief)
De leegstand bij Europaplein neemt toe. (Foto: archief) (rodi.nl)

HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk timmert aan de weg op het gebied van de detailhandel. Uit de Detailhandelsmonitor 2017 blijkt dat de leegstand van winkels sterk is afgenomen. De leegstand in het centrum van Heemskerk is in de periode 2015-2017 gedaald van 9,1 naar 1,6 procent. Uitzondering hierop is het Europaplein; daar is de leegstand toegenomen.
De gemeente heeft veel ingezet op detailhandel. Er is een heldere visie op de binnenstad, die meer is dan een winkelhart. De gemeente heeft actief meegewerkt en financieel bijgedragen aan het initiatief van de centrum ondernemers voor de oprichting van een BIZ (Bedrijven Investeringszone) in het centrum. Daarnaast is er gestart met het actualiseren van het bestemmingsplan Centrum, is het standplaatsenbeleid aangepast en afgestemd op de winkelgebieden en is het terrassenbeleid herzien. Ook is er regulier overleg met de ondernemers en de BIZ vereniging, en worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de promotie en aantrekkelijkheid van het centrum. Het winnen van de Bruisende Binnenstad is ook een bewijs dat de gezamenlijke inzet van gemeente en ondernemers zijn vruchten afwerpt.

Meer berichten