PWN legt stuifkuilen aan

  Nieuws
Kruipwilg in het open duingebied. (FOTO: PWN)
Kruipwilg in het open duingebied. (FOTO: PWN) (rodi.nl)

HEEMSKERK - Duinbeheerder PWN gaat in het zeeduin ter hoogte van Heemskerk ongeveer dertig zogenoemde stuifkuilen aanleggen. Hiermee wil men de natuurlijke dynamiek in het landschap terugbrengen. Het zand dat hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor het zeeveilig maken van infiltratiegebied Kieftenvlak. PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben de plaatsbepaling en de hoeveelheid zand met elkaar afgestemd om zoveel mogelijk 'werk met werk' te maken.
De laatste jaren is het evenwicht in het open duin verstoord. In een gezond open duin is er een continue afwisseling van verschillende ontwikkelstadia, een zogenaamd mozaïeklandschap. De jonge en oude duingraslanden hebben elk hun eigen kenmerken. Door luchtvervuiling is er teveel stikstof in het kwetsbare open duin terechtgekomen. Open zandplekken zijn dichtgegroeid, exoten zijn gaan woekeren en het landschap is verouderd. Met de aanleg van de stuifkuilen komt de dynamiek in het open duin weer op gang. De zeewind kan vanuit de kuilen het vrije en kalkrijke duinzand over het landschap verspreiden en gaat zo veroudering en verzuring van het landschap tegen. Na de herstelmaatregel zorgen de natuurlijke processen uiteindelijk voor meer variatie in het landschap. Soorten als het duinviooltje, tijm en de vele soorten duinpaardenbloemen krijgen opnieuw kans om zich in het gebied te vestigen. Voor de veiligheid van de ruiters wordt het ruiterpad tijdelijk afgesloten wanneer werkverkeer in opdracht van PWN in het gebied aanwezig is. Deze afsluiting zal in november of december van kracht zijn en nar verwachting twee weken duren.

Meer berichten