Oude landkaarten van Heemskerk

  Nieuws
Een oude landkaart van Heemskerk. (FOTO: AANGELEVERD)
Een oude landkaart van Heemskerk. (FOTO: AANGELEVERD) (rodi.nl)

HEEMSKERK - Landkaarten van Heemskerk bestaan al vijfhonderd jaar en mogelijk nog langer. Ze zijn vooral gemaakt om inzicht te hebben in het bezit van grondeigenaren. Daarna waren ze van belang om belasting te kunnen heffen op de grond van de gewone grondbezitters nadat deze over grond konden beschikken. Welke kaarten zijn er nog uit vervlogen tijden van Heemskerk? Waren de kaarten voldoende betrouwbaar en nauwkeurig? Wie betaalde het maken van de kaarten? Is de geschiedenis van een stukje grond nog te achterhalen? Hoe zag Heemskerk er toen uit? Hoe zien moderne kaarten er tegenwoordig uit? Gerard Castricum vertelt belangstellenden graag waarom er kaarten zijn en hoe ze worden gemaakt. Dat doet hij op vrijdagmiddag 16 november tussen 14.00 en 15.00 uur in het nieuwe onderkomen van de Historische Kring Heemskerk aan de Anthonie Verherentstraat 5 (voormalige Mariaschool). Overigens is publiek ook welkom om op die middag tussen 14.00 en 16.00 uur gewoon even binnen te lopen, rond te kijken, een kop koffie of thee te drinken, een vraag te stellen aan een van de werkgroepen van de HKH, boeken en tijdschriften in te kijken of gewoon verhalen uit Heemskerk te delen met anderen.

Meer berichten