Feestelijke start van jubileumjaar Home-Start

  Nieuws
Feestelijke start van jubileumjaar Home-Start
Feestelijke start van jubileumjaar Home-Start (rodi.nl)

REGIO - In oktober is het jubileumjaar van Home-Start Nederland begonnen. De organisatie, die zich bezighoudt met het tijdelijk ondersteunen van gezinnen, viert het 25-jarig bestaan. De start viel bijna tegelijk met het vrijwilligersfeest van Socius, waar de vrijwilligers van de twee Home-Start locaties ook aanwezig waren. De vrijwilligers van Home-Start, FAT, Preventief Huisbezoek en de Mantelzorgvrijwilligers werden op 21 november welkom geheten in Wereldrestaurant Beverhof te Beverwijk. Met elkaar werd er gegeten, gedronken, gepraat en gelachen en zo werden ongeveer vijftig vrijwilligers van Socius in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet.
Elk gezin maakt weleens een periode door waarin het niet zo goed gaat: ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig contacten, gebrek aan geld of spanningen. Meestal lossen de ouders deze problemen zelf op. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje te helpen in een gezin. Een vrijwilliger van Home-Start kan dan een steuntje in de rug bieden door voor langere tijd een dagdeel per week langs te komen. Iedereen die meer wil weten, behoefte heeft aan ondersteuning of het leuk zou vinden om zelf een gezin te ondersteunen, kan hiervoor op www.home-start.nl terecht of neem contact op met Socius Maatschappelijk Dienstverleners via telefoonnummer 088 8876900. (FOTO: AANGELEVERD)

Meer berichten