Foto: Gemeente Heemstede

Inloopavond over gebruik voormalig politiebureau als wissellocatie voor scholen

HEEMSTEDE - Op dinsdag 3 september tussen 17.00 en 19.30 uur organiseert de gemeente Heemstede een inloopavond over het gebruik van het voormalige politiebureau aan de Kerklaan 61 als wissellocatie voor scholen. De bijeenkomst vindt plaats in dit gebouw. Omwonenden zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Ook overige belangstellenden kunnen langskomen om informatie in te winnen. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.

Wissellocatie voor scholen

De gemeente wil het voormalige politiebureau de komende 20 jaar gebruiken als locatie voor scholen die verbouwd worden. Terwijl de school wordt verbouwd, vindt het onderwijs dan plaats aan de Kerklaan 61. Om dit mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag ligt tot en met 18 september 2019 ter inzage.

Het gebouw aan de Kerklaan wordt van binnen verbouwd om het geschikt te maken voor onderwijs. Ook wil de gemeente het schoolplein inrichten en een zogenoemde 'kiss- en ride' zone aanleggen. Hierover vindt regelmatig afstemming plaats met een vertegenwoordiging van omwonenden.

Opknapbeurt basisscholen

De gebouwen van de 10 basisscholen in Heemstede krijgen een grote opknapbeurt om goed op de toekomst voorbereid te zijn. Zo kunnen ouders en kinderen van nu en in de toekomst blijven rekenen op goed onderwijs in een prettige leeromgeving. Ook worden de gebouwen veel duurzamer ingericht zodat ze minder energie verbruiken. De plannen voor nieuwbouw, verbouw of renovatie staan in het 'Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Heemstede'(IHP). Dit plan bestrijkt een periode van circa 20 jaar.

Meer berichten