Veilig wonen in je eigen huis.
Veilig wonen in je eigen huis. ((Foto: Pixabay/Tookapic))

Veiligheid belangrijkste bij prettig wonen

REGIO -  Ruim de helft van de volwassenen in regio Kennemerland vindt veiligheid het belangrijkste aspect van prettig wonen. Op de vraag wat panelleden verstaan onder een gezonde woonomgeving, worden veel uiteenlopende aspecten genoemd. Ook zien panelleden hierbij ruimte voor verbetering. Meedenken over (gemeente)plannen op het gebied van gezondheid en veiligheid wil men wel, maar een deel weet niet hoe. Dit en meer blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland onder haar digitale inwonerspanel. In de zomer van 2019 vulden bijna 1.900 panelleden een online vragenlijst in over gezonde woonomgeving.

Veiligheid het belangrijkst, gevolgd door groen, voorzieningen en bereikbaarheid

Veiligheid vindt men het belangrijkste aspect van prettig wonen (57%), gevolgd door groen, rust en stilte (49%), voorzieningen (47%) en goede bereikbaarheid (47%). Op de vraag of de eigen buurt een WhatsApp-groep heeft waarin bewoners elkaar informeren over verdachte situaties in de omgeving, antwoordt bijna de helft dat de eigen buurt niet zo'n appgroep heeft of dat men het niet weet.

Meerderheid vindt woonomgeving gezond, maar het kan nog beter

Twee derde vindt de eigen woonomgeving gezond. Bij gezond denkt men niet alleen aan een gezonde fysieke omgeving (bijvoorbeeld luchtkwaliteit), maar ook aan andere aspecten, zoals voldoende ruimte hebben, een schone en opgeruimde buurt, aandacht voor elkaar en betrokkenheid. Suggesties van panelleden om de omgeving nog gezonder te maken, zijn onder andere het tegengaan van luchtvervuiling, aanpassingen in het (auto)verkeer en het groener maken van de omgeving.

Meedenken over plannen voor eigen woonomgeving, maar hoe doe je dit

30% van de panelleden denkt of beslist mee over (gemeente)plannen op het gebied van gezondheid en veiligheid in de eigen woonomgeving, of is dit van plan. 35% wil dit ook, maar weet niet hoe. Men geeft onder andere aan dat er onduidelijkheden zijn rond het aanspreekpunt, dat er informatie ontbreekt en dat men het gevoel heeft dat er geen ruimte is voor inspraak. Bij degenen die niet willen meedenken of beslissen over (gemeente)plannen (35%) is een veel genoemde reden dat men denkt er geen verstand van te hebben (22%).

Positief over buren en buurtactiviteiten

Bijna drie kwart vindt contact met zijn/haar buren belangrijk en twee derde vindt dat hij/zij voldoende contact heeft met zijn/haar buren. Panelleden blijven het vaakst in contact met hun buren door middel van een praatje op straat (94%). Een derde gaat bij elkaar op de koffie (34%) of heeft contact via WhatsApp/telefoon (38%). Dit laatste hebben vooral inwoners onder de 45 jaar. Driekwart van de panelleden heeft in het afgelopen jaar buurtactiviteiten gedaan. Bijna de helft doet mee aan deze activiteiten om anderen te helpen (46%). Van degenen die geen buurtactiviteiten doen, weet 12% niet waar ze terecht kunnen.

Meer informatie

Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op Gezondheidsatlas Kennemerland (Factsheets en rapporten > GGD Panel > Gezonde Woonomgeving). Voor meer informatie over uw woonomgeving, kunt u terecht op de website van uw gemeente.

Meer berichten