Pierre Sponselee neemt na zestien jaar afscheid als bestuurder van Woonwaard.
Pierre Sponselee neemt na zestien jaar afscheid als bestuurder van Woonwaard. ((Foto: Guido Reijmers))

Pierre Sponselee ontvangt Gouden Reiger

HEERHUGOWAARD - Pierre Sponselee is dinsdag 26 februari onderscheiden met de Gouden Reiger van de gemeente Heerhugowaard. Dit gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie in Theater de Vest in Alkmaar. Sponselee is zestien jaar bestuurder en boegbeeld geweest van woningcorporatie Woonwaard en heeft in die rol veel betekend en bereikt. Met zijn duidelijke visie op de volkshuisvesting heeft hij Woonwaard op de kaart gezet als innovatieve en duurzame woningcorporatie. Zijn grote kracht zat in het samenwerken met en verbinden van bewoners en professionals. Sponselee kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Bert Blase. De Gouden Reiger is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners van Heerhugowaard die bijzondere verdiensten hebben verricht voor Heerhugowaard.

Per 1 maart is Sponselee bestuurder af bij Woonwaard. Zestien jaar lang heeft hij de woningcorporatie bestuurd, de laatste jaren samen met Joke van den Berg. Zij volgt Pierre Sponselee op als voorzitter en Nicole van Wijk treedt per 1 maart in dienst als nieuw lid van het collegiaal bestuur. Het nieuwe bestuur zet de koers van Woonwaard voort. Joke van den Berg heeft de portefeuille Wonen & Volkshuisvesting onder haar hoede, Nicole van Wijk wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Vastgoed en Financiën. In de komende jaren blijft de corporatie werken aan de ambitie om het tekort aan betaalbare woningen terug te dringen. In de nabije toekomst gaan de woningen bovendien voldoen aan alle klimaateisen. Ook blijft Woonwaard inzetten op voldoende goede woonruimte voor ouderen die langer thuis wonen en voor mensen die zelfstandig gaan wonen na een periode van verblijf bij een zorgorganisatie. Naast deze ambities en grote investeringsopgaven wil Woonwaard in de basis een gewaardeerde en betrouwbare verhuurder zijn, met oor en oog voor bewoners en het woonklimaat de buurten waar Woonwaard verhuurt.

Stedelijke vernieuwing

Onder de leiding van Pierre Sponselee investeerde Woonwaard in de afgelopen jaren in de volle breedte van de volkshuisvesting in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Stedelijke vernieuwing, veel nieuwbouw in de grote uitleglocaties én binnenstedelijk en de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen. In de laatste jaren nam Woonwaard het voortouw in de verduurzaming van de woningvoorraad via onder meer de Stroomversnelling, de regionale aanpak van de woonagenda met de Woningmakers en van de woonopgaven vanuit het sociaal domein via een regionaal Pact voor Wonen met Begeleiding. Samenwerking met anderen was voor Pierre Sponselee steeds de sleutel om te komen tot oplossingen en vernieuwing.

Meer berichten