Waar gaat het gemeentegeld komend jaar naartoe?
Waar gaat het gemeentegeld komend jaar naartoe? ((Foto: Archief))

Gemeente Heerhugowaard stuurt begroting 2020 naar raad

HEERHUGOWAARD - Het college van Heerhugowaard heeft de begroting voor 2020 vastgesteld en naar de raad gestuurd. Die bespreekt deze maandag 4 november.

De rode draad van de begroting is 'Faciliterend voor het geluk van onze inwoners'. Dat betekent dat de gemeente investeert in een sterke, duurzame, leefbare en vitale samenleving. Een samenleving waarbinnen zij verantwoordelijkheid geeft aan inwoners, ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisaties en zelf verantwoordelijkheid neemt waar nodig.

De begroting 2020 is sluitend: dat betekent dat tegenover de uitgaven (ruim 166 miljoen euro) ook voldoende inkomsten zijn. De belangrijkste inkomstenbron is de uitkering uit het Gemeentefonds: 89 miljoen euro.
De gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolbelasting en onroerend zaakbelasting vormen maar een gering deel van de inkomsten: 24 miljoen euro.

De hoogte van de lokale belastingen worden in december vastgesteld.

In de begroting wordt in negen programma's beschreven wat de beleidsvoornemens zijn. De begroting 2020 staat op www.heerhugowaard.nl.

Meer berichten