Langedijk & Heerhugowaard gaan samen

LANGEDIJK - De colleges van Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten om de raden voor te stellen om per 1 januari 2022 te fuseren tot een nieuwe gemeente.

Met deze fusie worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente. Beide colleges hebben inmiddels een herindelingsontwerp aangeboden aan beide gemeenteraden.

Minder kwetsbaar, hogere kwaliteit

De gemeente heeft er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. De organisatie is daardoor kwetsbaar geworden. Door de organisaties van Langedijk en Heerhugowaard samen te voegen wordt die kwetsbaarheid verminderd. Naar verwachting neemt de kwaliteit van het werk bovendien toe omdat verschillende mensen op een functie daarin diverse vaardigheden en kennis kunnen inbrengen. Door niet alleen de ambtelijke organisaties van beide gemeenten, maar ook de besturen te fuseren ontstaat een gemeente met meer slagkracht en een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Profiel nieuwe gemeente

In het herindelingsontwerp (PDF, 11.6 mb) presenteren de beide colleges het ontwerp voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente is een sterke en innovatieve gemeente, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur. De mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente aantrekkelijk en dynamisch. Doelen van de fusie zijn het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, het verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie en het versterken van de regio Alkmaar. Hierdoor ontstaat een toekomstbestendige gemeente.

Inwoners aan het woord

Omdat beide gemeentebesturen graag van inwoners horen wat zij belangrijke onderwerpen vinden, zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd en teams de gemeenten ingegaan. Ook kon iedereen hun mening kwijt op een speciaal daarvoor ingerichte website www.langedijkenheerhugowaard.nl. Eerder is in Sint Pancras en Koedijk een representatieve meting gehouden. Aanwezigen in deze twee kernen lieten zich tijdens de consultatierondes uit over een aansluiting bij Alkmaar. Onderzocht is of dit overeenkomt met de mening van alle inwoners van deze kernen. Bekijk de resulaten van deze meting. De resultaten vormen een belangrijke informatiebron voor het herindelingsontwerp.

Planning

Het samengaan tussen twee gemeenten is een zorgvuldig proces en neemt daardoor veel tijd in beslag. Het tijdspad geeft een overzicht van de belangrijke stappen in aanloop naar de bestuurlijke fusie. Het herindelingsontwerp staat in beide gemeenteraden voor besluitvorming op de agenda op dinsdag 8 oktober 2019.

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie. Dan is de organisatie ambtelijk gefuseerd. Zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben dan nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie op https://www.heerhugowaard.nl/langedijk-heerhugowaard-gaan-samen/

Marsha Bakker
Meer berichten