Boeren tot veertig jaar kunnen subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland.
Boeren tot veertig jaar kunnen subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. ((Foto: Pixabay))

Provincie helpt jonge boeren bij verduurzaming van hun bedrijf

REGIO - De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000,- beschikbaar.

De subsidie moet bijdragen aan investeringen die bijdragen aan het milieu, het klimaat, dierenwelzijn, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. De subsidie maakt het bijvoorbeeld mogelijk te investeren in zonnepanelen, koeienmatrassen, varkensvriendelijke vloeren en kleine windturbines.

Aanvragen

Boeren uit Noord-Holland tot veertig jaar kunnen van 2 december 2019 tot 7 februari 2020 subsidie aanvragen via de site van de provincie Noord-Holland. Daar vinden zij ook meer informatie over de voorwaarden, zoals de lijst van investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Plattelandsontwikkeling

De regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.

Meer berichten